Co to jest polaryzacja

Polaryzacja to zjawisko polegające na uporządkowaniu drgań fali elektromagnetycznej do jednej płaszczyzny. Po spolaryzowaniu  fala elektromagnetyczna staje się falą płaską (*).

powstwanie fali spolaryzowanej

na podstawie Wikimedia Commons

Rys. 1. Polaryzacja fali w polaryzatorze siatkowym.

Powyższy rysunek przedstawia zjawisko polaryzowania fali elektromagnetycznej za pomocą polaryzatora siatkowego, którym najczęściej jest folia polaryzacyjna.

Światło składa się z drgań fali elektromagnetycznej odbywających się w różnych płaszczyznach, pokazanych na rysunku za pomocą czerwonych linii o różnej intensywności.  Polaryzator jest tak ustawiony, ze przepuści tylko fale, których drgania odbywają się w płaszczyźnie pionowej, na rysunku jest to czerwona linia o największej intensywności. Od tej pory światło staje się się światłem spolaryzowanym.

Dla człowieka światło spolaryzowane jest nie do odróżnienia od światłą niespolaryzowanego.

Światło spolaryzowane powstaje w naturze na zasadzie polaryzacji odbiciowej, gdzie światło ulega samoczynnej polaryzacji, padając na odbijającą powierzchnię pod małym kątem. Takie światło nie przenosi już informacji o kształcie i kolorze rzeczy na którą patrzymy, tylko powoduje nasze oślepienie. Zjawisko to nazwane jest refleksem świetlnym . Popularnie, refleksem nazywa się każde oślepiające odbite światło.

Refleks świetlny jest zjawiskiem niekorzystnym i istniej wiele sposobów aby go wyeliminować. Jeśli jest to refleks światła spolaryzowanego, bardzo łatwo można go dość skutecznie usunąć stawiając na drodze promienia świetlnego folię polaryzacyjna, tak aby „skrzyżować” płaszczyzny polaryzacji.

wygaszanie fali spolaryzowanej

na podstawie Wikimedia Commons

Rys. 2. Wygaszenie fali spolaryzowanej za pomocą polaryzatora (folii polaryzacyjnej).

Refleks zostanie usunięty a pozostałe światło przejdzie przez folię. Na tej zasadzie działają okulary polaryzacyjne i filtry polaryzacyjne do aparatów fotograficznych.

 

(*) tylko w przypadku polaryzacji liniowej – innym typem polaryzacji jest polaryzacja kołowa, gdzie fala płaska dodatkowo obraca się czasie jednego okresu fali. Polaryzacja kołowa omawiana jest w artykule Folia polaryzacyjna kołowa.