Działanie folii polaryzacyjnej liniowej

Folia polaryzacyjna liniowa to nic innego jak polaryzator siatkowy naniesiony na warstwę aktywną folii. Polaryzator to cienkie linie (prążki) z równie niewielkimi odstępami miedzy nimi. Wymiary tych elementów są porównywalne z długościami fal świetnych. Kierunek linii wyznacza płaszczyznę polaryzacji.

Jeśli dwa kawałki folii polaryzacyjnej umieścimy tak, aby ich płaszczyzny polaryzacji były zgodnie, światło przechodzi przez obydwie folie. Jeśli tylko obrócimy jedną z nich o 90 stopni (skrzyżujemy płaszczyzny polaryzacji) powstanie czarne miejsce przez które nie przechodzi światło. Dzieje się tak, dlatego, że światło spolaryzowane przez pierwszą folie, bez problemu przejdzie przez druga jeśli będzie ustawiona tak samo. Jeśli skrzyżujemy płaszczyzny polaryzacji spolaryzowane światło z pierwszej folii zostanie całkowicie wytłumione.

Film ten ilustruje najważniejsza właściwość folii polaryzacyjnej – przepuszczanie fali elektromagnetycznej płaskiej, zorientowanej zgodnie z płaszczyzną polaryzacji folii.

Film ilustrujący zachowanie się polaryzatora w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych.

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne działają na zasadzie przepuszczania światła spolaryzowanego. Umieszczając drugi polaryzator przed wyświetlaczem i obracając go możemy spowodować całkowite zablokowanie światła.

Film ilustrujący zachowanie się polaryzatora w ekranach LCD.

Ekrany monitorów komputerowych i laptopów zbudowane są min. z folii polaryzacyjnej. Drugi polaryzator umieszczony przed ekranem i zorientowany zgodnie z płaszczyzną polaryzacji jest całkowicie niewidoczny.
Jak widać ekran laptopa ma ustawioną płaszczyznę polaryzacji „po przekątnej”.
Obracając polaryzator o 90 stopni powodujemy powstanie czarnego obszaru, przez który nie przechodzi światło.

Właściwość zatrzymywania światła spolaryzowanego przez ustawiony pod kątem 90 stopni polaryzator została wykorzystana do usuwania refleksów światła. Światło odbite pod małym kątem od powierzchni płaskich ulega samoczynnej polaryzacji, dzięki czemu umieszczając polaryzator na jego drodze jesteśmy w stanie „odfiltrować” składową spolaryzowaną.

Film ilustrujący działanie folii polaryzacyjnej na przykładzie eliminacji refleksów powstających na ekranie telefonu komórkowego.

Jak widać zmiana orientacji folii o 90 stopni powoduje całkowite usuniecie refleksu i ekran telefonu staja się czytelny. Na filmie pokazano, jak folia jest obracana względem środka próbki, najpierw w pewnej odległości od obiektywu kamery, a później zbliżona maksymalnie do kamery. Najlepsze efekty uzyskujemy, jeśli folia znajdzie się jak najbliżej obiektywu. Jeśli obrócimy folię tak, aby płaszczyzna polaryzacji folii była ustawiona pod kątem 90 stopni w stosunku do polaryzacji odbitego światła (skrzyżowane płaszczyzny polaryzacji), to w tym momencie ekran staje się czytelny . Analogicznie, kiedy płaszczyzny polaryzacji są ustawione zgodnie, refleks na ekranie telefonu uniemożliwia odczytanie informacji.

Film ilustrujący działanie folii polaryzacyjnej na przykładzie eliminacji refleksów powstających na płaskiej powierzchni.

Tak jak w poprzednim filmie światło odbija się pod niewielkim kątem od płaskiej płaszczyzny dając ogromny spolaryzowany refleks. Choć ta płaszczyzna słabo odbija światło (folia na książce), to jednak powstaje na niej refleks uniemożliwiający odczytanie tytułu.  Na filmie pokazano, jak folia jest obracana względem środka próbki przed obiektywem kamery, miedzy dwoma skrajnymi położeniami:

  1. folia jest ustawiona równolegle do płaszczyzny polaryzacji światła – całe światło spolaryzowane jest przepuszczane
  2. folia jest ustawiona prostopadle do płaszczyzny polaryzacji światła – całe światło spolaryzowane jest zatrzymywane

Ustawienie folii polaryzacyjnej tak aby płaszczyzny polaryzacji były ustawione do siebie pod kontem o 90 stopni powoduje praktycznie całkowite usunięcie refleksu i można odczytać użyteczną informację. W momencie, kiedy nie ma refleksu płaszczyzny polaryzacji są skrzyżowane. Tak jak poprzednio najlepszy efekt uzyskujemy, kiedy polaryzator jest jak najbliżej obiektywu.


zam_fpFolię polaryzacyjną możesz kupić w naszym sklepie.